שאלות נפוצות

תשובות לשאלות ששאלתם אותנו

פנסיה חובה לעצמאים: קנס שנתי והטבת מס חבויה

עצמאים רבים קיבלו בעת האחרונה מכתבים מטעם המרכז לגביית קנסות במשרד המשפטים, המזהירים מפני הטלת קנסות שנתיים בסך 500 ₪ לעצמאי שלא יפקיד לפנסיה בגין הכנסותיו.* באלו לא מוזכרת ההטבה מהמדינה לציבור

העצמאים המפקידים? (רמז: אלפי שקלים)

לפני יותר מעשור, הוסדרה רפורמת "פנסיה חובה לכל עובד," או בשמה הרשמי "צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק," כאשר מטרתה הייתה להסדיר את זכויותיהם של שכירים בכל הנוגע להפקדות לקרן הפנסיה. הרפורמה חייבה מעסיקים בשיעורי הפקדה מינימליים לקרן הפנסיה של עובדיהם.

מאז, מצבם של החוסכים השכירים השתפר, אך לא כך הדבר ביחס לציבור העצמאיים. רובם, צפויים לפרוש לגמלאות עם פנסיה המהווה אחוז זניח מההכנסה אליה התרגלו במשך שנות עבודתם או ללא פנסיה כלל. הרעיון לחסוך לפנסיה נשמע טוב על הנייר, אך רבים מהעצמאים מתקשים לעמוד בתשלומים השוטפים כך שהפקדת כסף בכל חודש לטובת קרן הפנסיה שתשולם בעתיד הרחוק, נדחקת הצידה לטובת "הכאן ועכשיו".

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו,)2018- תשע"ז(2016- ,להלן: "פנסיה חובה לעצמאים)" ,אשר מחייב עצמאים להפקיד כספים לקרן הפנסיה וקובע כי כל עצמאי שמלאו שנתיים לפעילות העסק שלו, נמצא בטווח הגילאים 21 עד 60 ומייצר הכנסה חודשית ממוצעת שהיא לפחות מחצית מהשכר הממוצע במשק – חייב לבצע הפקדות לתוכנית לקצבה פנסיונית. מאחר שהקריטריונים הנ"ל נכונים לגבי רוב העצמאים בישראל, מדובר בשינוי בעל השפעה רחבה על אוכלוסייה, שעד כה מרביתה לא הורגלה בחיסכון פנסיוני.

כמה חייבים להפקיד?

ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים מחולקת לשני רבדים: הראשון עומד על הפקדה בשיעור של 4.45% ממחצית מהשכר הממוצע במשק (מדובר על נתון המתעדכן אחת לשנה בתחילת השנה.) נכון לשנת 2019 מדובר בהפקדה בגובה של 228.60 ₪ בחודש. הרובד השני, עומד על הפקדה בשיעור של 12.55% ממחצית השכר הממוצע במשק, או על ההפרש שבין ההכנסה החייבת במס של העצמאי, למחצית השכר הממוצע במשק, כנמוך מבינהם. רובד זה הוא, לכל היותר, 644.60 ₪ בחודש. כלומר, מי שמפקיד 873.20 ₪ בחודש (נכון לשנת ,)2019 ללא קשר לשכר שלו, בכל מקרה יצא ידי חובתו לצורך העמידה בדרישות ההפקדה של תקנות פנסיה חובה לעצמאים.

החוק מתיר לבצע את ההפקדה רטרואקטיבית פעם ברבעון אך אנו ממליצים לבצע את ההפקדה באופן אוטומטי בכל חודש. זה יחסוך מכם את הטרחה של פעולות הפקדה יזומות, ובנוסף – הפקדה בתדירות גבוהה ,משמעותה שהכסף שלכם צובר תשואה במשך זמן רב יותר. את ההפקדה ניתן לבצע לכל אחד מסוגי תכניות הקצבה: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל לקצבה. מעניין לציין שהפקדה המתבצעת לקרן פנסיה מקיפה אינה מיועדת במלואה לחיסכון לגיל הפרישה. מקצתה יופנה לרכישת כיסוי ביטוחי לשאירים וכיסוי לאובדן כושר עבודה למקרה נכות. מדובר בכיסויים שבקרב רוב העצמאים לא קיימים.

כמה באמת כדאי לכם להפקיד? כאן המקום לעצור ולשאול את עצמכם – האם נכון עבורכם להפקיד רק את הסכומים המינימליים כדי לצאת ידי חובה במסגרת תקנות פנסיית חובה לעצמאים? עצמאי שייצמד לסכומי ההפקדה המינימליים ימצה מעט מאוד מהטבות המס של הניכוי והזיכוי שגלומות בהפקדה למוצרי החיסכון הפנסיוני. כדי לנצלן במלואן, על החוסך העצמאי להפקיד 16.5%מהכנסתו החייבת ועד תקרת הכנסה שנתית של 200,211 ,₪ שהם עד 848,34 ,₪ נכון לשנת 2019 .הפקדה כזו עשויה להניב הטבות מס בגובה של עד 15,000₪ ההפקדה המינימלית הנדרשת, לא מעניקה כיסוי ביטוחי על חלק משמעותי מהכנסתו של החוסך העצמאי וגם מנציחה את המצב שבו לעצמאים שפורשים לפנסיה יש קצבת פנסיה נמוכה משמעותית לעומת ההכנסה שידעו לייצר לאורך השנים, תוך פגיעה ברמת החיים . ניקח לדוגמא חוסך עצמאי, בן 35 ,המשתכר בסך של 10,000 ₪ ברוטו בחודש, אשר יבצע הפקדה מינימלית בסך של 873 ₪ בחודש ברציפות עד גיל 67 .אם אותו חוסך עצמאי יבצע את ההפקדה בקרן פנסיה מקיפה, בדמי ניהול של 2.49% מהפקדה ו- 0.5% מהצבירה הוא ייהנה מיתרון של אג"ח מיועדות המבטיחות תשואה ריאלית של 4.86% על כ-30% מכספו, כאשר יתרת הכספים ייהנו מתשואת שוק ההון. בהנחה שהתשואה השנתית המשוקללת תעמוד על כ-4.26% לשנה, החוסך יגיע ליתרה צבורה של 948,581 ₪ לעומת זאת ובהמשך לדוגמה לעיל, אם אותו החוסך יפקיד את כספו בקופת גמל, הוא לא יוכל ליהנות מסבסוד ממשלתי של אג"ח מיועדות. בהנחת תשואה ריאלית ברוטו בשיעור 4% לשנה, דמי ניהול בשיעור 0.5% וללא כיסוי ביטוחי, אמנם 100% מכספיו של העצמאי החוסך ינותבו לחיסכון, אך ללא כיסוי ביטוחי שהינו מהותי לא פחות. במקרה זה הסכום שיעמוד לרשותו יהיה 864,610 ,₪ אך הוא אינו מגלם את עלויות הכיסויים הביטוחים למקרה מוות ולאובדן כושר עבודה, שאינם כלולים במסגרת קופת הגמל ועל החוסך העצמאי יהיה לרכושם בנפרד. בשורה התחתונה :בשני המקרים, הקצבה הנובעת מהצבירות לא צפויה להיות יותר מכ3,000 ₪ בחודש. יחד עם קצבת הביטוח הלאומי ייהנה החוסך מהכנסה חודשית של כ-5,000,₪ שהם רק מחצית מההכנסה שהיה רגיל ליהנות ממנה במהלך חייו כבעל עסק או משלח יד .

ייפוי כוח מתמשך: הכלי המשפטי שמאפשר לכל אדם לחיות את כל חייו על פי רצונו! מהו ייפוי כוח מתמשך? מדוע הוא נחשב למהפכני כל כך? למי הוא מיועד? ואילו זכויות הוא מעניק? החיים הם בלתי צפויים. עובדה. אף אחד מאתנו לא יודע מה יקרה בעתיד, או אפילו בעוד רגע. זו הסיבה העיקרית לכך שבמהלך השנים התווספו עוד ועוד פתרונות חוקתיים ומשפטיים, שנועדו להגן על זכותו הבסיסית ביותר של כל אדם – לחיות בכבוד ועל פי רצונו ולהחליט מה ייעשה ברכושו לאחר מותו (באמצעות צוואה) אבל עד לפני כשלוש שנים בלבד, עם תיקונו של חוק האפוטרופסות וכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, הייתה בעיה אחת מהותית וחשובה ש"נפלה בין הכיסאות" – היכולת של אדם לשלוט בכל ההיבטים של חייו גם אם הוא לא כשיר עוד לקבל החלטות בעצמו) כתוצאה מתאונה, ממחלה או מפגיעה קוגניטיבית אחרת למשל(! מהו ייפוי כוח מתמשך ומדוע הוא נחשב לפתרון מהפכני? כדי להבין את החשיבות הרבה של ייפוי הכוח המתמשך ואת המשמעות המהפכנית שלו, צריך להבין את המצב שהיה לפני כן: עד לתיקון החוק יכל כל אדם בוגר (מגיל 18) וכשיר משפטית לקבל בעצמו את כל ההחלטות הקשורות לחייו ולרכושו בעודו בחיים, וכן לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. אבל… בעוד שנשמרה לאדם זכות הבחירה בעודו כשיר משפטית ולאחר מותו – במקרה שבו נפגעה כשירותו המשפטית של אותו אדם – וזו הנקודה החשובה – זכות זו נלקחה ממנו במובן מסוים, מכיוון שהאחריות על קבלת כל ההחלטות הנוגעות להמשך חייו עברה לידי אפוטרופוס שמונה לשם כך על ידי בית המשפט.  במילים אחרות: ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, שלראשונה מאפשר לכל אדם להחליט מראש כיצד ייראו חייו ומי יקבל עבורו את ההחלטות, גם אם יאבד חלילה את כשירותו המשפטית ולא יוכל עוד לקבל החלטות באופן עצמאי. כך למעשה "נסתם החור" ונמצא פתרון שמגן על כבוד האדם וחירותו גם ב'מצב הביניים' שבו הוא עדיין חי אך כבר אינו כשיר לקבל החלטות בעצמו! מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שאותו יכול לערוך, אצל עו"ד שקיבל לכך הסמכה רשמית, כל אדם בוגר )מגיל 18 ) וכשיר משפטית שמעוניין כאמור לקבוע מראש מה ייעשה בו וברכושו במידה שיגיע חלילה למצב של חוסר כשירות משפטית – כתוצאה מתאונה, ממחלה פתאומית או ממחלה שנובעת מהגיל )דמנציה למשל(. בעניין זה חשוב להדגיש: בניגוד לסברה הרווחת, ייפוי כוח מתמשך לא מיועד רק למבוגרים או למי שחולה וחושש שמצבו יחמיר, אלא לכל אדם מגיל 18 שמבין שהכל יכול לקרות בכל רגע ורוצה להבטיח את עתידו בכל מצב. מה ניתן לקבוע במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך? במסגרת ייפוי כוח מתמשך יכול הממנה )מי שעורך את י יפוי הכוח( לקבוע מגוון רחב של החלטות – החל מהחלטות בנוגע למינוי האפוטרופוסים ועד החלטות הנוגעות לענייניו הרפואיים, לענייניו האישיים ו/או לענייני רכושו: בחירת אפוטרופוס/ים במסגרת עריכת ייפוי הכוח המתמשך יכול הממנה לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו ואף להחליט למנות לעצמו יותר מאפוטרופוס אחד – בין אם מדובר באפוטרופוס שונה לכל תפקיד )אפוטרופוס לרכוש, אפוטרופוס לענייני בריאות וכך הלאה(, ובין אם מדובר במספר אפוטרופוסים שיקבלו יחד החלטות באותו נושא. כך מבטיח הממנה שמי שיקבל עבורו את ההחלטות יהיה אדם שהוא בחר בעצמו )ולא שביהמ"ש בחר עבורו(. אדם שהוא סומך עליו, שקיבל על עצמו מרצון את האחריות הכבדה הזו ושהוא יכול להיות רגוע באשר לכוונותיו, לסדר העדיפויות שלו ולשיקוליו. החלטות בעניינים רפואיים לממנה שמורה הזכות לקבוע במסגרת ייפוי הכוח המתמשך החלטות שונות הנוגעות לעניינים רפואיים שיעלו. כך למשל ביכולתו לקבוע האם/באיזה שלב הוא יועבר להיות מטופל במוסד סיעודי; האם הוא רוצה/לא רוצה להשתתף בטיפולים ניסיוניים/לקבל תרופות ניסיוניות; האם הוא רוצה להיות מטופל אצל רופאים פרטיים או במערכת הבריאות הציבורית; וכך הלאה. החלטות בעניינים אישיים בקטגוריה זו יכול הממנה לקבוע מראש כיצד ייראה אורח חייו העתידי, בקווים כלליים או בקווים ספציפיים ומדוקדקים. כך למשל הוא יכול להחליט שברצונו לצפות במשחק כדורסל/ללכת לתיאטרון לפחות פעם בשנה/פעם בשבוע; לקבל אורחים בביתו רק בימים ובשעות מוגדרות; לצאת לטיול קצר בכל ערב; להסתפר בכל חודש; לבצע פעילות גופנית מותאמת על בסיס קבוע; ואפילו – לקבוע כמה פעמים ביום הוא רוצה להתקלח ועל איזו שגרת טיפוח לשמור. החלטות בענייני רכוש כאן נכללות כל ההחלטות, גדולות כקטנות, הנוגעות לענייניו הכלכליים והרכושיים של הממנה. כך למשל הוא יכול לקבוע מה ייעשה עם ביתו אם וכאשר יועבר לבית אבות/מכון סיעודי (האם למכור/להשכיר/להשאיר ריק/להעביר לאחד מילדיו?) מי וכיצד ינהל את תיק ההשקעות שלו; מה ייעשה בנכסיו האחרים; ואפילו – איזה סכום למשוך מחשבון הבנק שלו בכל שבוע/תקופה מוגדרת אחרת. האם ניתן לבצע שינויים בהחלטות שהוגדרו? בהחלט. מכיוון שמדובר במסמך משפטי ארוך טווח, יכול הממנה לבצע בו שינויים בכל עת שיחפוץ. לשם כך, עליו לפנות לעורך הדין שער ך עבורו את ייפוי הכוח המתמשך )או לעו"ד מוסמך אחר (ולערוך איתו את השינויים הרצויים. לאחר מכן, יפקיד עוה"ד את המסמך הערוך אצל האפוטרופוס הכללי ויקבל ממנו אישור חדש ומעודכן על כשירותו המשפטית של ייפוי הכוח. מתי נכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך? בשונה מצוואה, שמועד כניסתה לתוקף הוא ברור ומוגדר מאוד (לאחר שהמצווה הולך לעולמו) ייפוי כוח מתמשך מיועד כאמור למצב שבו הממנה עדיין בחיים אך כבר אינו כשיר משפטית לקבל החלטות בעצמו. לכן, גם במקרה הזה השאיר המחוקק את זכות הבחירה בידי הממנה וקבע כי באפשרותו להחליט מראש על הקריטריונים שבעקבותיהם ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו. כך למשל יכול הממנה להחליט שייפוי הכוח ייכנס לתוקף עם קבלת חוות דעת מפסיכיאטר מוסמך שנבחר מראש; בהתאם להמלצת הרופאים; לאחר שבני משפחתו קיבלו החלטה משותפת; לפי שיקול דעתו של אדם אחד שהוגדר מראש; וכדומה. לסיכום, ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי מהפכני וחשוב מאין כמותו שמעניק לכל אדם את הזכות לקבוע כיצד ייראו חייו לכל אורכם, גם אם הוא חלילה יאבד את כשירותו המשפטית ואת היכולת לקבל החלטות באופן עצמאי. אין ספק שמדובר בבשורה של ממש שמהווה עוד עוגן ליישומו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

בדיקות גנטיות ותרופות בהתאמה אישית

עולם הרפואה עשה בשלש השנים האחרונות פריצת דרך דרמטית בתחום הטיפול והריפוי במחלות קשות באמצעות תרופות .וזאת כתוצאה מההתפתחות המשמעותית שחלה בפרויקט מיפוי הגנום האנושי. כתוצאה מכך אנו עדים לשימוש גובר והולך בתרופות מותאמות אישית.

מהי בדיקה גנטית?

בתהליך הריפוי נעשית בדיקה גנטית יסודית שבה מאתרים את המוטציה הספציפית של הגידול בחולה ומתאימים לו תרופה מדויקת המתאימה לפרופיל הגנטי של המטופל ושל הגידול .הטיפול עשוי להוביל לדיכוי וריסון המחלה ולעתים אף לריפוי .פעולה זו מצילה ואף מאריכה חיים בצורה משמעותית.

הבעיה – עלות הבדיקה והתרופה?

-עלותן של התרופות בהתאמה אישית גנטית עשויות להגיע לעלות של עשרות אלפי שקלים בחודש. לצערנו מרבית תרופות אלו לא נמצאות בסל הבריאות הממלכתי בשל מחירם הגבוהה.

אבל יש לי משלים של קופת החולים וגם פוליסה פרטית

כיסוי זה אינו נכלל אוטומטית בפוליסה סטנדרטית בביטוחי בריאות  וגם לא בכיסוי המשלים בביטוחי הבריאות של הקופות.

אם כך מה הפתרון?

חברות הביטוח יצאו בפוליסות הנותנות מענה  למימון העלויות ואף למימון הבדיקה הגנטית. בסוג תרופות זה .אולם בסכום נמוך יותר מהביטוח לתרופות שאינו בסל.

מניסיון הסוכנות שמתמחה בתחום זה ניתן להעיד על מבוטחים שאלמלא ביטוח זה לא היה עולה בידם לממן טיפול מציל חיים בתרופה המתאימה להם אישית בעלות של עשרות אלפי שקלים בחודש .תרופות שהשימוש בהן שיפר באופן ניכר הן את מצבם הרפואי והן את איכות חייהם.

במידה וקיימת לכם פוליסת בריאות שהתחילה לפני 2018 אתם מוזמנים לפנות אלי בעניין זה כדי לשדרג את הפוליסה הקיימת.

אתם חייבים את זה לילדים שלכם: חינוך כלכלי ב-7 צעדים יש סגר, אין סגר. יש לימודים, אין לימודים. דבר אחד בטוח: בינתיים כדאי שתלמדו את הילדים איך להתנהל נכון מבחינה כלכלית. יום אחד הם יודו לכם על כך דמיינתם אי פעם שהילדים שלכם ילמדו בכיתה שנראית כמו אוסף ריבועים קטנים וצפופים מול מסך מחשב? כנראה שלא. אבל בעוד שיכולת ההשפעה שלנו על שגרת הלימודים בין גלי הקורונה מוגבלת, יש נושא חינוכי חשוב שנמצא תמיד בידיים שלנו: חינוך להתנהלות כלכלית נכונה. בין אם הילדים לומדים פיזית בבית הספר ובין אם הם לומדים מהבית, מבחינתכם אין זמן טוב מזה ללמד אותם מה זה כסף ואיך מנהלים אותו. יום אחד הם יודו לכם על כך. אם אתם חוששים שזה גדול עליכם, ריכזנו עבורכם עקרונות מרכזיים וכלים פרקטיים לחינוך פיננסי לילדים

  1. מדוע חשוב כל כך ללמד את הילדים? יותר ויותר הורים מדברים עם הילדים שלהם על הכול, על מנת להכין אותם לחיים. כמעט כולם מזהירים ממפגש עם זרים, מאיומים באינטרנט ומסכנות בכביש, אבל כאשר מדובר על כסף, במשפחות רבות לא אומרים כלום על הנושא. רוצים ליצור לילדים עתיד טוב יותר? לדאוג לביטחון הכלכלי שלהם? לפתח אצלם מודעות צרכנית חכמה? למדו אותם מה זה כסף? איך משיגים אותו? איך מנהלים תקציב? איך חוסכים?
  2. נצלו סיטואציות מהחיים. איך מתחילים? שתפו את הילדים בסיטואציות שגרתיות, בהתאם לגילם. כמה דוגמאות: כשהם קטנים שחקו איתם משחקי דמיון של קנייה ומכירה. עודדו אותם לארגן עם חברים דוכן למכירת לימונדה תוצרת בית או צעצועים יד שנייה, והסבירו להם את משמעות התהליך המסחרי. הם ביקשו לקנות ארטיק בחוף הים? הראו להם כמה עולה הארטיק בחוף, לעומת מחירו בסופר. עברו יחד על פירוט כרטיסי האשראי והתייעצו איתם על אילו הוצאות א פשר לוותר. כשאתם פותחים חשבון בנק, קראו איתם את המסמכים, פרשו מושגים שאינם מכירים והסבירו כיצד להתנהל
  3. המסר החשוב ביותר- המחשבה על האחריות ההורית לחינוך פיננסי עלולה להלחיץ. יש כל כך הרבה מסרים חשובים להעביר הלאה שהרי החינוך מהבית עלול להשפיע לשנים. איך נדע במה להתמקד? אם נתמצת למשפט אחד קצר את המסר החשוב ביותר שכדאי שתעבירו לילדיכם בכל דרך אפשרית:: חיים רק ממה שיש. אין דרך אחרת
  4. שלושת עקרונות היסוד חינוך פיננסי הוא אתגר לא פשוט, שמזמן דילמות מגוונות. לא לכל שאלה יש לנו תשובה. איך מגיבים לקריאות מוכרות כמו "אימא, תקני לי!" או "אבל לכולם יש!"? האם נכנעים לשלטון המותגים? שאלות אלו בהחלט מבלבלות. לכן, כדאי להיצמד לשלושה עקרונות מרכזיים: גבולות: הגדירו גבולות לעצמכם ולילדים, ושמרו עליהם. התנהלות על פי עוגת התקציב שלכם, המבוססת על מאזן הכנסות והוצאות, היא הבסיס שהילדים צריכים להתרגל אליו מגיל קטן. דוגמה אישית: הילדים סופגים את ההתנהגות שהם רואים בבית יותר מכל תיאוריה שתלמדו אותם. הדגימו להם ביומיום מהי דחיית סיפוקים, קנייה רק לפי צורך והימנעות מהוצאות מיותרות וחסרות כיסוי. שיתוף<<< ערבו את הילדים בפועל בנושא ניהול התקציב המשפחתי. הציבו סטנדרטים משפחתיים והקנו להם דרך חיים אחראית. איך? למשל הרגילו אותם לכבות אורות מיותרים, לסגור חלונות כשהמזגן דולק ולתקן ברז מטפטף
  5. איך מלמדים לחסוך בכיף ? מחקרים הראו שמשפחות שחוסכות למטרה מסוימת מצליחות לחסוך במהירות רבה יותר ממשפחות שחוסכות ללא מטרה מוגדרת. כאשר כל המשפחה מעורבת רגשית בחלום על מטרת החיסכון, הוא הופך לחוויה שרותמת את כולם. אז איך עושים את זה ? קובעים יעד לחיסכון: המשפחה מחליטה יחד מה מטרת החיסכון – טיול בת מצווה לחו"ל, מסך טלוויזיה חדש או ריהוט חדש לחדר הילדים. נותנים לחלום שם: למשל: "חיסכון לחופשה משפחתית ". לאחר מכן תולים על המקרר תמונה של המקום אליו מתכננים לנסוע, מביטים בה כל יום ומעודדים את כולם להירתם לחיסכון, בהתאם לגילם. האם חסכתם 3,000 שקלים? אתם מזכירים לכולם שהשגתם כבר שני לילות במלון. התחילו מחלומות קטנים: הרגילו את הילדים לחסוך מגיל קטן, ועזרו להם להתאים את המטרות לגילם. ילד קטן מסוגל לחסוך לטווח קצר, למשל לכרטיס ללונה פארק, ואילו מתבגר יכול לחסוך לאורך זמן לשיעורי נהיגה . משהו השתבש? אל תלחיצו: כולנו לומדים הכי טוב מטעויות. המשמעת העצמית הנדרשת לחיסכון נבנית בהדרגה. אם הילד בזבז את כל הכסף שחסך על קנייה לא מתוכננת, הסבירו לו את המשמעות ועודדו אותו להמשיך
  6. דמי כיס: איך, למה וכמה? הענקת דמי כיס קבועים לילדים היא כלי מעולה לחינוך כלכלי. כך הילד מפנים בדרך חווייתית את ערך הכסף, לומד איך לנהל אותו בחוכמה ומתנסה בהשגת מטרות כלכליות. כדאי להתחיל לתת דמי כיס סמליים אחת לשבוע מהשלב שהילד מסוגל לחשב מה אפשר לקנות בכסף שחסך) בסדר גודל של מסטיק או חטיף, למשל( ומבין את משמעות העודף. רצוי להעלות את הסכום בהדרגה עם הגיל. למתבגרים אפשר לתת דמי כיס אחת לחודש, כדי שיתרגלו לתכנן ולנהל תקציב חודשי
  7. קחו את הילדים לקניות בסופר (כן, ברצינות עבור רובנו הקניות בסופר הן מטלה הכרחית, שאנחנו רק רוצים לחזור בסיומה הביתה בשלום. עבור הילדים זה לונה פארק של פיתויים. למרות זאת, כדאי לצרף מדי פעם את אחד הילדים לקניות כדי שילמדו שם פרק כלכלי חשוב. קנייה חכמה מתחילה בבית. לכן, שתפו את הילד בבדיקת המקרר והארונות ובהכנת הרשימה. בסופר הסבירו לילד איך משפיע מבנה החנות על הקניות שלכם: למה הלחם, החלב והביצים ממוקמים בפינות הרחוקות של הסופר (סביר להניח כדי שתעברו בדרך אליהם דרך כל הפיתויים) ולמה חטיפי השוקולד מצויים במדפים הצמודים לקופה? השוו יחד מחירים והתלבטו איזה מוצר לבחור והאם המבצע משתלם. הרגילו אותו לקנות מתוך החלטה ולא מתוך פיתוי. אפשר גם להקציב לכל ילד סכום כסף קטן לקניית צ'ופר לעצמו.