חינוך פיננסי מגיל צעיר – רק יתרונות

רובנו לא מתנהלים נכון מבחינה כלכלית, ויעידו על כך כל המשפחות המרוויחות משכורות ממוצעות ומעלה ואינן מצליחות להגיע לסוף החודש במאזן חיובי. מולן יעידו כל ההצלחות במשפחות אשר למדו להתנהל בצורה נכונה על ידי חינוך פיננסי, שהוביל אותם לדרך של צמיחה כלכלית דרך צרכנות נבונה, למרות שבהכנסות מהמשכורת לא היה שום שינוי.

שאיפות לא מבוססות
הספר "אבא עשיר אבא עני" פרש בפנינו שתי תפיסות חיים כלכליות, כשהאחת מובילה לעושר ואילו השניה לחיים ממוצעים. הנחת היסוד של המחבר, רוברט קיוסאקי, היא שכולם מעדיפים להיות עשירים, והוא מעלה לדיון, דרך סיפור חייו, את חשיבות החינוך הפיננסי כמפתח לכל הצלחה כלכלית עתידית. אמנם, בספר ישנן עצות להתנהלות נכונה ומנטרות האמורות להוליד צמיחה כלכלית, אך רוב הקוראים לא הצליחו ליישם את העצות ולהצליח, כיוון שהיה חסר להם אותו חינוך פיננסי בסיסי.

הדור החדש
פרוייקט "New generation – לעתיד כלכלי טוב יותר" בא לטפל בדיוק בנקודה זו, ולספק עבור בני נוער חינוך כלכלי נכון, שיוביל אותם, בעזרת צרכנות פיננסית מושכלת, את כל הדרך להצלחה כלכלית. ההתנהלות הכלכלית הנכונה, חייבת להיות מוטמעת מגיל צעיר. זאת בכדי שבני הנוער של היום יוכלו להגיע לבגרות כשהם מצויידים בידע כלכלי בעל ערך גבוה יותר מכל דמי כיס שיקבלו אי פעם. לצערנו הרב, אוריינות פיננסית עדיין איננה חלק ממערך הלימודים, אך אני מאמין שבעתיד הקרוב יהיה קורס חינוך פיננסי בכל תיכון.

ללמד צרכנות פיננסית נכונה
כאמור, ילדינו אינם לומדים דבר על צרכנות נבונה, ולרוב מקבלים דוגמא שגויה מהבית בגלל חוסר החינוך הפיננסי הנכון של ההורים, המוביל ללקיחת הלוואות רבות מדי, כניסה למינוס והסתמכות על כסף שאינו קיים בפועל, תוך קיום רמת חיים גבוהה מהיכולת הכלכלית המשפחתית. פרוייקט New generation מציע אפשרות להעניק לילדים חינוך פיננסי נכון כבר מגיל צעיר, על ידי קורס המתנהל במתכונת של חוג, כשחציו עיוני וחציו מעשי ומשחקי, כדי להפנים את מידע הנלמד.

לשחק בכלכלה
בנוסף לקורס פיתחתי משחק כלכלי, הכולל בתוכו את כל ההיבטים הכלכליים איתם אנו מתמודדים כבוגרים מדי חודש, ומלמד אותם התנהלות נכונה מול הבנקים, עריכת מאזנים תקציביים, הבדלים בין הריביות ועוד. אני שואף לראות את המשחק בכל בית בישראל, ואת הקורס מועבר בכל תיכון בישראל. כך נבנה עתיד כלכלי חדש עבור ילדינו.