נייד: 050-4004977

טלפון: 074-7045959

כל מה שצריך לדעת על כפל ביטוח

ב-5 נקודות פשוטות:

מהי ההגדרה של כפל ביטוח? מקרה שבו מבוטח מחזיק במספר כיסויים דומים או זהים, אשר נועדו לכסות את אותו מקרה ביטוחי עבורו הוא משלם כפול.
אז כמה ישראלים "סובלים" מכפל הביטוחים?
לפי רשות שוק ההון במשרד האוצר כ-41% מאזרחי ישראל מחזיקים בביטוחים כפולים ומשלמים עבורם 3.6 מיליארד ₪ בשנה. מדובר על מעל 1.5 מיליון
פוליסות כפולות המתחלקות ל: ביטוחי חיים 28%, ביטוח תאונות אישיות 22%, ניתוחים מהשקל הראשון14%, תרופות13%%, סיעוד 10%, ייעוץ ובדיקות8% ומחלות קשות 5%

האם כפל ביטוחי יכול להוות יתרון?
על מנת לענות על שאלה זאת, חשוב להבחין בין ביטוחים המציעים תקבול מסוג פיצוי לבין ביטוחים המציעים תקבול מסוג שיפוי. במוצרי פיצוי, תשלם חברת
הביטוח בקרות האירוע הביטוחי למבוטח סכום כפי שנקבע מראש בפוליסה, ללא קשר להוצאות שהוציא המבוטח בפועל. במוצרי שיפוי הסכום שתשלם חברת הביטוח למבוטח בקרות האירוע הביטוחי יהיה לכל היותר בגובה הנזק שאירע ולא יעלה על סכום הביטוח. מכאן שבמוצרי פיצוי, כגון ביטוח חיים, מחלות קשות ותאונות אישיות, מבוטח יכול לרכוש מספר פוליסות מחברות ביטוח שונות במקביל ולקבל מכל חברה את מלוא הפיצוי שרכש בעת קרות מקרה ביטוח.
מאחר וכל חברת ביטוח מגבילה בתחומים רבים את תקרת הכיסוי, רכישה של מספר פוליסות מאפשרת למבוטח להגן על עצמו עם פיצוי מוגדל בקרות מקרה הביטוח. בפוליסות שיפוי, לעומת זאת, כגון הכיסוי עבור השתלות והתרופות בביטוח בריאות, אכן מדובר בכפל ביטוח מיותר. מנגד כיסוי התרופות מוגבל בכל חברה לסכומים העשויים להיות נמוכים ולכן לעיתים מומלץ לשקול רכישה של פרק תרופות בחברה נוספת.

כמה כסף ניתן לחסוך כל שנה כתוצאה מהטיפול בכפל הביטוח? לפי נתוני האוצר מעל 1.5 מיליון פוליסות כפולות בהן מחזיק הציבור הישראלי, אחראיות על הוצאה מבוזבזת על ביטוחים כפולים בסך 3.6 מיליארד שקל בשנה. מכאן שבתיק ביטוח משפחתי ממוצע, החיסכון השנתי כתוצאה מביטול הכפילויות יכול לנוע בין 2000 ש"ח ל- 10,000 ש"ח.

חשוב לציין שטיוב התיק אינו מסתכם באיתור וביטול של פוליסות כפולות. בשנים האחרונות הובילה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מספר רפורמות אשר הוזילו באופן משמעותי את תעריפי הביטוחים, ומאפשרות באמצעות ניתוח מקצועי של התיק הביטוחי, טיוב והוזלה של הכיסויים הביטוחיים הקיימים.

כיצד תטפלו בכפל הביטוחי ובהוזלת עלויות הביטוח השונות? בשלב הראשון יש לאתר ולרכז את תיק הביטוח שלנו ושל משפחתנו, כלומר, את כל פוליסות הביטוח הפעילות שלנו בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות. בתהליך האיתור, ניתן להסתייע באתר מהר הביטוח של משרד האוצר ובאתר המסלקה הפנסיונית, באמצעות הגשת בקשות לקבלת מידע. בשלב השני, יש לבצע ניתוח של כלל מרכיבי התיק הביטוחי, לאתר מקרים של כפל ביטוחי וכן כיסויים אותם ניתן לטייב ולהתאים באופן נכון יותר לצרכיי המשפחה. בשלב זה חובה להיוועץ ולהסתייע בבעל רישיון לשיווק או ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר. בשלב השלישי והאחרון, יש לממש את השינויים בתיק עליהם החלטנו, באמצעות ביטול נכון של פוליסות כפולות או נחותות ורכישת כיסויים ביטוחיים חדשים. על הרכישה של הפוליסות החדשות להתבצע תוך ביצוע השוואה מקיפה בין כל המוצרים הזמינים בשוק על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים.

האם אתם בטוחים שאתם משלמים בדיוק על מה שצריך? במידה ולא, הנכם מוזמנים לפנות אלינו לבדיקה מקיפה.