נייד: 050-4004977

טלפון: 074-7045959

העלאת גיל הפרישה לנשים בחוק ההסדרים:

למה דווקא עכשיו ואיך זה יעבוד?

רגע לפני שקרנות הפנסיה הוותיקות נאלצות לבצע קיצוץ בקצבאות הפנסיה של
הפורשים, בממשלה הכניסו את העלאת גיל הפרישה לחוק ההסדרים • איך יתבצע
המהלך, ולמה לקח כל כך הרבה זמן להגיע להחלטה?
העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 65 נכנסה לחוק ההסדרים, ובכך נראה שאנו
מתקרבים לנקודת ההחלטה לאחר שנים ארוכות של דיונים, ודחיות, ועדיין: עם
פיתרון חלקי ביותר. ישנה הסכמה רחבה על הצורך בהעלאת גיל הפרישה לנשים.
הסיבה: התארכות תוחלת החיים משמעותה שהכסף שנחסך או הקצבאות של
המדינה שמיועדות לגיל השלישי צריכים להספיק לזמן רב יותר. על מנת להתאים את
הקצבאות לתוחלת החיים, יש צורך באחד משני מהלכים, או דחיית גיל הפרישה או
קיצוץ בקצבאות
חוסר ההחלטה המתמשך על עליית גיל הפרישה לנשים יצר גירעונות בקרנות
הפנסיה הוותיקות, והכביד על ביטוח לאומי, האחראי על תשלום קצבת הזקנה.
קרנות הפנסיה הוותיקות הודיעו מספר פעמים כי בכוונתן לקצץ את הקצבאות
לפנסיונרים, אך האוצר הודיע שהוא יישא בעלות הגירעון עד קבלת ההחלטה על
העלאת גיל הפרישה.

העלאת גיל הפרישה תתבצע באופן מדורג
לכן, נראה שהגענו לנקודת האין ברירה, וגיל הפרישה, שכיום עומד על 62 ,יועלה
באופן הדרגתי ל-65 .ההעלאה מ-62 עד גיל 63 תתבצע בפעימות, העלאה של 4
חודשים בכל שנה, עד 2024 .ולאחר מכן ההעלאות יתבצעו בפעימות, העלאה של 3
חודשים בכל שנה, עד 2032 ,המתווה המדורג אמור להחליק את על יית גיל הפרישה
ולאפשר לעובדות, ולמעסיקים להיערך לכך.
בנוסף לכך, על מנת לא לשוב ולדון בסוגיית גיל הפרישה בכל פעם שתוחלת החיים
מתארכת, יקבע מנגנון אוטומטי להעלאה, שיופעל מיולי 2038 .על פי המנגנון, אחת
לשלוש שנים יועלה באופן אוטומטי גיל הפרישה לנשים בשיעור של שני שלישים
מהתארכות תוחלת החיים בקרב נשים בנות 65 כפי שפורסמה על ידי הלמ"ס.
בשלב בו בעקבות התארכות תוחלת החיים ועדכון גיל הפרישה במסגרת ההעלאה
האוטומטית גיל הפרישה לנשים יגיע ל-67 ,כמו גיל הפרישה לגברים, יוחל מנגנון
העלאת גיל הפרישה האוטומטי בהתאם להתארכות בתוחלת החיים גם על גברים.
כלומר, מכאן ואילך גיל הפרישה יעלה בהתאם להתארכות תוחלת החיים, ללא צורך
בדיוני ממשלה אינסופיים .

ומה עם הנשים שעובדות במקצועות שוחקים?
לכאורה, ולאור ההסכמה הגורפת שקיימת בדבר הצורך להעלות את גיל הפרישה,
קשה להבין מדוע ההחלטה התעכבה כל כך. הסיבה לעיכוב נעוצה במבנה שוק
העבודה בישראל: נשים מבוגרות מתקשות להישאר במקומות העבודה בגילאים
מאוחרים, ומתקשות להמשיך בגיל מבוגר לעסוק במקצועות שוחקים. לכן, המשמעות
של העלאת גיל הפרישה לנשים שנפלטות משוק העבודה בעשור השישי לחייהן, היא
שהן תצטרכנה להמתין שנתיים נוספות עד לקבלת קצבת הזקנה .
לאורך השנים בהן עלתה לדיון סוגיית העלאת גיל הפרישה, היא נדחתה על מנת
למצוא פתרונות לאותן נשים. אך השנים חלפו, הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה
הוותיקות תפח וכך גם הגירעון בביטוח לאומי, הלחצים להעלאת גיל הפרישה גברו,
ובהעדר ממשלה ששמה את הנושא בסדר העדיפויות שלה, לא נמצאו פתרונות
לאוכלוסיות אלו ובעיקר לא נמצא תקציב לפתרון עבור נשים אלו.


בימים האחרונים, השרות מרב מיכאלי ומירב כהן העלו שוב את הצורך במציאת
פתרונות כחלק ממהלך העלאת גיל הפרישה. באוצר מציינים שיהיו צעדים משלימים
למהלך שיטפלו בסוגיות אלו, אך הניסו ח עמום, ולא ברור עדיין היקף התמיכה בנשים
אלו. הכלים שנבחנו בעבר היו הגדלת מענק עבודה לנשים מבוגרות, הארכת תקופת
הזכאות לדמי אבטלה, והכשרות מקצועיות. עם זאת, לא ברור האם במסגרת הכלים
שיעלה האוצר, תהיה התייחסות ספציפית לנשים שעובדות במקצועות שוחקים .
רוצים לדעת איך המהלך עלול להשפיע עליכם כלכלית?
מוזמנים ליצור איתי קשר