נייד: 050-4004977

טלפון: 074-7045959

ביטוח אובדן כושר עבודה

רכשתם ביטוח אובדן כושר עבודה. שמחים ורגועים אנחנו אומרים לעצמנו "עכשיו אני יכול לישון בשקט. משפחתי מוגנת יש מי שדואג לנו". בעולם אידיאלי כך היו עובדים הדברים. במציאות הסכום שתצטרך לשלם לחברת הביטוח עבור הפרמיה ברור ומובטח מראש. הכסף שתקבל במקרה שתזדקק לממש את הביטוח שלך קצת פחות בטוח. אז איך מונעים הפתעות לא נעימות כאלו ברגעים כל כך קשים של החיים?

ביטוח אבדן כושר כאשר רוכשים ביטוח אבדן כושר ישנם כמה נושאים שצריך לבדוק:

  1. סוג ביטוח אבדן הכושר: יש 2 סוגים של ביטוח אבדן כושר, ביטוח אובדן כושר עבודה מסוג מקצועי ועיסוקי לעומת ביטוח מסוג כל עיסוק סביר. ביטוח אבדן כושר מסוג "כל עיסוק" – בפוליסות אובדן כושר עבודה מסוג "כל עיסוק", אדם נחשב במצב של אובדן כושר עבודה וזכאי לקבלת פיצוי, במקרה בו הוא מאבד את הכושר "לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק סביר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו". רבים מהמבוטחים אשר רכשו הופתעו לגלות כי לא יוכלו לקבל את הפיצוי. הבעיה נעוצה במונח "עיסוק סביר". מה נחשב עיסוק סביר?, ומי מחליט מהם גבולותיו?. כמו תמיד במקרים שבהם החוזה כולל מושגים סובייקטיביים בית המשפט נדרש לפרשנות. הפרשנות שנתנו בתי המשפט למושג "עיסוק סביר" למעשה מרוקנת מתוכן את הפוליסות מסוג "כל עיסוק". ידועים למשל מקרים בהם נגר אשר איבד את אצבעותיו בתאונת עבודה, לא הצליח להפריך את טענת חברת הביטוח כי הוא מסוגל לשמש כשומר בחברת הרהיטים בה עבד. חברת הביטוח טענה כי העובד שמר על תחום עיסוקו , שהוא תחום הריהוט. בית המשפט קבע שהזיקה לעיסוקו הקודם קיימת ולכן אין הוא זכאי כלל לכספי הפוליסה. על פי פסיקת בתי המשפט, לא חברת הביטוח צריכה להוכיח שהמבוטח מסוגל לעבוד בעבודה אחרת. המבוטח חייב להוכיח שאין אף עבודה אחרת בשוק המתאימה לו. ועוד קבעו בתי המשפט, כי די בכך שקיים עיסוק עם זיקה לעיסוק שקדם לתאונה או למחלה, כדי לשלול מהמבוטח את זכאותו. אין זה משנה שלמבוטח אין סיכוי למצוא עבודה בעיסוק החדש. העיסוק החדש גם לא צריך להתאים למבוטח באופן אישי. העיקר שהוא מתאים למבוטח הסביר. בתי המשפט קבעו כי המאפיינים האישיים של המבוטח, אפילו הם משפיעים באופן אובייקטיבי על כושר עבודתו ומשליכים על סיכוייו למצוא עבודה אינם רלבנטיים. גם העובדה שהכנסתו של המבוטח מהעסוק החדש נופלת בהרבה מגובה הכנסתו הקודמת, אינה רלבנטית. ביטוח אבדן כושר מסוג "ביטוח עיסוקי" – כאשר פוליסת אובדן כושר העבודה היא מסוג ביטוח עיסוקי, המקצוע הקובע הינו המקצוע האחרון בו עסק המבוטח ואי אפשר "לשלוח" אותו לעבוד במשהו אחר. ודאו כי הפוליסה שברשותכם הינה כזו.
  2. תקופת ההמתנה: ברוב המוחלט של פוליסות ביטוח אבדן כושר מצוי סעיף הקובע כי פיצויים יינתנו למבוטח רק אם המצב של אובדן כושר העבודה אליו נקלע , יימשך יותר משלושה חודשים. לסעיף זה משמעות רבה משום שרובן המוחלט של תקופות ההיעדרות מהעבודה מתוקף נבצרות בריאותית לא עולות על שלושה חודשים ולרוב הן עורכות מספר שבועות מצומצם. העובדה שברוב הפגיעות אבדן כושר העבודה לא נמשך יותר מ- 3 חודשים תאפשר לך להוזיל בצורה משמעותית את הפרמיה תוך כדי לקיחת סיכון מחושב. המבוטח הוא זה צריך להחליט מה משך זמן ההמתנה עד להתחלת קבלת הפיצוי וחשוב שהחלטה זו תתקבל בצורה מודעת לאחר ששקלתם בקפידה את השאלה מתי אי היכולת לעבוד הינה קטסטרופה?. אם תתנו לאחרים לקבל את ההחלטה בשבילכם תגלו הפתעה לו נעימה שלא התכוננתם אליה.
  3. החרגות של תאונות עבודה וקיזוז הפיצוי מביטוח לאומי מהפיצוי בפוליסת אובדן כושר עבודה – כידוע, נפגעי תאונות עבודה זכאים לפיצוי מסוים מהביטוח הלאומי. אם הפוליסה שרכשתם כוללת סעיף קיזוז אזי במידה ונפגעתם בתאונת עבודה חברת הביטוח תקזז לכם את הסכום שתקבלו מביטוח לאומי מהביטוח הפרטי. ניתן לבטל את סעיף הקיזוז בעלות מזערית אם כי לא בטוח שזה נחוץ. ביטול הקיזוז יביא למצב שבמקרה של תאונת עבודה הפיצוי יהיה גבוה יותר. כמו במקרה של תקופת ההמתנה החשיבות היא לקבלת החלטה מודעת שתואמת את צרכי המשפחה והעדפותיה בניגוד למצב שבו המבוטח מגלה את גובה הכיסוי רק כאשר יש צורך להפעיל את הביטוח.
  4. גובה הכיסוי – תקרת הפיצוי שיכול לקבל אדם בגין אובדן כושר עבודה הינה 75% מסך ההכנסה החייבת במס בתקופה שקדמה למקרה אובדן הכושר. לעיתים השנים חולפות ואנו שוכחים לעדכן את סוכן הביטוח בשינויים בדרגות השכר שלנו בפוליסת הביטוח. כך יכול להיות שאנו משלמים בגין סכום הגבוה מהכנסותינו כמו גם עבור משהו שלא נקבל. חמור מכך הוא המקרה בו סכום הביטוח נמוך מההכנסות ובמקרה של אובדן כושר לא נקבל את מה שהיינו צריכים כדי לשמור על רמת החיים שלנו ושל משפחתנו.
  5. שיחרור מהפקדות לחסכון הפנסיוני – במקרה של אבדן כושר עבודה לזמן ארוך או לצמיתות החיסכון הפנסיוני עלול להיפגע במידה ונפסקות ההפקדות. היות וגם אדם שאיבד את כושר עבודתו יצטרך לחיות בשנות הפנסיה שלו מהחיסכון הפנסיוני שצבר יש חשיבות רבה להמשך ההפקדות. חלק מן הכיסויים מסוג אבדן כושר עבודה כוללים שחרור מהפקדה לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה כך שחברת הביטוח נכנסת לנעלי החוסך ומפקידה במקומו את ההפקדות בדומה לקיים בקרן הפנסיה. במקרה של אבדן כושר ארוך במיוחד או לצמיתות יש לנושא זה חשיבות גדולה מאד. לכן יש לברר אם אכן הביטוח כולל שיחרור מהפקדות לחסכון הפנסיוני.

ולפני סיום טיפ – גלו הכול בשאלון הבריאות, אל תסתירו מידע באשר למצבכם הבריאותי. בדרך כלל כאשר למבוטח יש בעיה רפואית, מבקשת חברת הביטוח מידע נוסף ולפעמים גם בדיקות, בטרם תחליט לבטח אותו ובאיזה תנאים. לעיתים בעיה בריאותית קיימת תוחרג מהפוליסה ולא יינתן בגינה פיצוי. לכן במקרים רבים מעדיף המבוטח להימנע מלציין בעיות קיימות. זוהי טעות חמורה מאד שעלולה לשלול מכם את הזכות לפיצויים במידה ותצטרכו להפעיל את הביטוח. כאשר המבוטח לא גילה על בעיה קיימת ואז קורה מקרה החברה יכולה להתנער מאחריות בטענה של הסתרת מידע ואין הכרח שיהיה קשר בין הבעיה שהוסתרה לבין הבעיה שהביאה לאבדן הכןשר. חברות הביטוח לא יהססו להשתמש בהצהרת הבריאות שנתתם כדי להתנער מחובת תשלום הפיצויים. לעיתים בצורה שנגועה בחוסר תום לב. זיכרו שכל הסיבה לעשות ביטוח היא בשביל הרגע שאתם עלולים להזדקק לו. אם ברגע האמת ישללו זכויותיכם אין שום טעם לרכוש ביטוח. לכן תמיד כשמדובר בביטוח זיכרו שיותר חשוב מעלות הביטוח ומכל דבר אחר הוא למזער למינימום את הסיכוי להתנערות.